Dla każdej działalności reklamowej zorientowanej na klienta i rynek ważne jest zdefiniowanie grupy docelowej, która jest możliwie jak najbardziej jednorodna. Jednorodne grupy docelowe charakteryzują się wieloma lub szczególnymi podobieństwami w zachowaniach zakupowych. Dzięki temu badania rynku lub psychologia rynku mogą obserwować, analizować i ostatecznie przewidywać ich zachowanie za pomocą studiów. Agencja reklamowa Białystok: https://ideaprint.pl/agencja-reklamowa/.

Firma może wykorzystać przewidywalne zachowania zakupowe i stosować poszczególne instrumenty marketingowe w sposób ukierunkowany.

Reklama w praktyce w Białymstoku
Definicja grupy docelowej odnosi się do segmentacji rynku. Definicje grup docelowych produktu lub usługi mogą być regularnie przeglądane i odnawiane. Z drugiej strony, w ostatnich latach wyłoniły się grupy docelowe, które są ponadnarodowe i stosunkowo stałe. Przykładami tych ostatnich są:

  • WOOF (skrót od „Well off older Folks”), zamożni seniorzy,
  • Sinus-Milieus (lokalizacja w zależności od sytuacji społecznej, podstawowej orientacji i poglądów społecznych),
  • SOHO (Small Office, Home Office),
  • DINK (skrót od Double income no children), bezdzietni dwukrotni pracownicy,
  • LOHAS (skrót od „Stylu życia zdrowia i zrównoważonego rozwoju”),
  • LOVOS („Style życia dobrowolnej prostoty”).

Konkurencyjność reklamy w praktyce

Fakt, że grupy docelowe muszą się rozpłynąć, a nowe definiowane są np. w związku ze zmianami warunków konkurencji (zjawiska nasycenia rynku, fragmentacja rynku, przejście od technicznej konkurencji produktowej do konkurencji komunikacyjnej) lub w związku ze zmianami warunków komunikacji (przelewanie się bodźców/informacji, tendencja do komunikacji wizerunkowej i różnorodności instrumentów, hybrydowe zachowania konsumentów).